مجید شهرکی

مجید شهرکی

حسابداری مالی و اداری

۱۰۷ارتباط ۱۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابدار فروش
شرکت بهاران پروتیین
کاردانی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کاردانی حسابداری مالی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ISO 9001_2000 حسابداری
پویندگان دنیای کیفیت
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار فروش
شرکت بهاران پروتیین
نرم افزار پایا و زیرسیستم فروش کار کردم
۱۳۸۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
شرکت تولیدی آرد رضا مشهد
کلاامورمالی و اداری وپرسنلی به عهده اینجانب بوده است.
۱۳۷۹ - ۱۳۸۲
حسابدار
شرکت تولیدی آردخوشه طلایی سپید
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اصول حسابداری 2 _ فشرده
حسابدار در شرکت تولیدی آرد رضا مشهد
حسابداری دوبل
توضیحات