اسماعیل نوربخش

اسماعیل نوربخش

دکترای تخصصی حسابداری

۲۴۱ارتباط ۱۴مهارت
گلستان | گنبد کاووس
مدرس حسابداری
دانشگاه
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۲ اکنون
دکترا حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدرس حسابداری
دانشگاه
۱۳۹۰ اکنون
مسئول دفتر حسابداری و حسابرسی آبنوس
خدمات حسابداری و حسابرسی
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار افتخاری
مصلی بزرگ اهل سنت شهرستان گنبد کاووس
۱۳۹۰ اکنون
مشاور مالی و مالیاتی
کارخانه رنگ و رزین سبز گلستان ، شهرک صنعتی گنبد کاووس
۱۳۸۹ اکنون
مدیر مالی
شرکت قابوس طب گلستان - مرکز تصویر برداری پزشکی
۱۳۸۹ اکنون
سرپرست
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال گنبد کاووس
فوتبال دسته 2 لیگ استان گلستان
۱۳۸۹ اکنون
رئیس هیئت مدیره
شرک بازرگانی ایمن تجارت قابوس
۱۳۸۷ اکنون
مدیر عامل
شرکت صنایع غذایی بهین ترش صحرا
۱۳۸۶ اکنون
مسئول امور مالی
شرکت پزشکیاران آسیا
۱۳۸۵ اکنون
مدیر حسابداری
شرکت تعاونی مصالح ساختمانی فرهنگیان
۱۳۸۵ اکنون
مسئول و مدیر کارگاه
کارگاه تولیدی البسه یک بار مصرف پزشکی نور
۱۳۸۴ اکنون
مسئول حسابداری
شرکت ساختمانی کاکا بتون
۱۳۸۳ اکنون
مسئول امور مالی
شرکت بازر گانی امان پور
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات