فرشید علی محمد

فرشید علی محمد

کارشناس مالی

۷۰ارتباط ۱۳مهارت
تهران | تهران
کارشناس حسابداری
مهندسی سیستم یاس ارغوانی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابداری مالی
همکاران سیستم
تکنسین داروخانه
دانشکده پرستاری
امدادگر اورژانس
جهاد دانشگاهی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس حسابداری
مهندسی سیستم یاس ارغوانی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار مالی
الگوریتم پارس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار
تدبیر سرآمد شریف
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
متخصص پشتیبانی فنی
پیشگامان رایان دنبز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
حسابدار
تجارتی ترابیان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مشاور بازرگانی
کتاب اول
پروژه‌ها
۱۳۹۵
مطالعات تطبیقی بانک‌های کشاورزی جهان
حسابدار در تدبیر سرآمد شریف
گزیده ای از پروژه و حروف چینی
پروژه‌ها
بازار پول و سرمایه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
تکنسین داروخانه
از دانشکده پرستاری
حسابداری مالی
از همکاران سیستم
توضیحات
علایق من مدیریت مالی ، ژنتیک و بانکداری. کوه‌نوردی