داود کرمی

داود کرمی

کارشناسی مهندسی برق

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | میبد
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای اردکان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اردکان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی برق
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات