شجاع جهانگیری

شجاع جهانگیری

کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی

۰ارتباط ۳مهارت
همدان | بهار
کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان
تحصیلات
دانشگاه دامغان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات