امید فلاح

امید فلاح

کارشناسی کامپیوتر

۱۷ارتباط ۳مهارت
گیلان | رشت
مسئول گمرک ، برنامه نویس خط تواید – برنامه ریزی و کنترل توایذ ، مسئول لیبلینک و...
مجتمع فولاد گیلان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تیکمه داش
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تیکمه داش
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۳
کاردانی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
مسئول گمرک ، برنامه نویس خط تواید – برنامه ریزی و کنترل توایذ ، مسئول لیبلینک و...
مجتمع فولاد گیلان
۱۳۸۸ اکنون
کارمند اداری
فولاد گیلان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
مسئول سایت کامپیوتر دانشکده
دانشکده پرستاری رشت
۱۳۸۱ - ۱۳۹۳
مدرس و مدیر فروش
آموزشگاه سهند / ایده آل / رایا
۱۳۸۱ - ۱۳۸۹
کارشناس سخت افزار÷
فرمهر رایانه