جواد مرادی

جواد مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناس طراحی قالبسازی
کروز
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت
مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
کارشناس طراحی قالبسازی
کروز
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کارشناس فنی
ماشین ابزار ایران خودرو
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناس طراحی
مشهد گیربکس
کارشناس طراحی گیربکس صنعتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات