بهناز مجیدی

بهناز مجیدی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
گرافیست
یوزرو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
Corel Draw
۱۳۹۵
مجتمع فنی تهران
460805
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته
۱۳۹۵
مجتمع فنی تهران
452686
رایانه کار ICDL درجه 2
۱۳۸۷
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
4759241
رایانه کار ICDL درجه 1
۱۳۸۷
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
4716163
۱۳۸۱
انجمن خوشنویسان ایران
451788
جواهر سازی مهره ای
جواهر سازی مهره ای
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
گرافیست
یوزرو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
گرافیست
پیشرو رایان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
جواهرساز مهره ای
سیم و گوهر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
فن بیان
network+
گوهرشناسی (شناخت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی )
جواهرساز مهره ای در سیم و گوهر
توضیحات