میثم تیزرو

میثم تیزرو

مهندسی بهداشت محیط

۲ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی بهداشت محیط
عشقست زندگی
مدارک و گواهی‌نامه ها
پایه۲ و موتور سیکلت
پایه۲ و موتور سیکلت
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Icdl
توضیحات