علی درخشان

علی درخشان

کارشناسی شیمی کاربردی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
اپراتور تولید
موسسه شهید کریمی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
اپراتور تولید
موسسه شهید کریمی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات