دانشگاه آزاد اسلامی میانه

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

Islamic Azad University of Miyaneh

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
میانه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میانه در آرمانگر عضو هستند که ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۸۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میانه در آرمانگر عضو هستند که ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 23 درصد از آذربایجان شرقی، 13 درصد از گیلان، 10 درصد از البرز، 10 درصد از زنجان، 6 درصد از قزوین، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میانه در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی ارشد کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا آسیب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %