حسن خشجان

حسن خشجان

کارشناس مهندس مکانیک

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
نماینده مدیر عامل
تهران پالا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
کتیا ایران
لیسانس مکانیک
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
نماینده مدیر عامل
تهران پالا
شرکت تعدیل نیرو داشت
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
مدیر ساخت و تولید
فیلتر کارنو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات