محسن خورشیدی

محسن خورشیدی

دیپلم برق صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کار پرداز حقوقی و اداری
بهسان کار شیمی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
کار پرداز حقوقی و اداری
بهسان کار شیمی
مهارت ها
زبان ها
چینی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات