ابراهیم مسلمی

ابراهیم مسلمی

بازار یاب وبازارساز

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
بازار ساز
میزبان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
بازار ساز
میزبان
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات