محمد قاسم آبادی

محمد قاسم آبادی

طراح پست های فشار قوی (LV SECTION)

۰ارتباط ۱۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس طراحی و مسئول واحد مناقصات
...
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
- رتبه 326 در کنکور کارشناسی ارشد (بهترین رتبه در میان ورودی های سال 1396) - با توجه به اتمام دوره کارشناسی ارشد در بهمن سال 1398 ( در سنوات مجاز)، تا بهمن ماه 1399 فراغت از تحصیل خواهم داشت. -شاگرد اول دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی سجاد در سه ترم نهایی با معدل 19
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس طراحی و مسئول واحد مناقصات
...
- طراحی صفر تا صد پست های فشار قوی (بخش LV)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مترجم
عصر زبان ایرانیان
ترجمه زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس
ترجمه کتب و مقالات
پروژه‌ها
کارفرما : برق منطقه ای خراسان، مشاور : منیران * پست کنترل از راه دور 400/132 کیلوولت ابوطالب (استان خراسان رضوی - مشهد)
طراحی اسکماتیک حفاظت، کنترل، سوئیچ، سرور، ACو DC و....
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای سمنان، مشاور : توس اشتات * پست 63/20 کیلوولت بدون اپراتور امیرکبیر سمنان (استان سمنان، سمنان)
طراحی مدارک BASIC ، انجام کلیه محاسبات مورد نیاز اعم از محاسبات CT,CVT,AC,DC
طراحی اسکماتیک تابلو های حفاظت، مارشال، اندازه گیری و AC-DC و...
لیست کابل کشی و وایرینگ
کارفرما : برق منطقه ای خراسان، مشاور : منیران * پست 132/20 کیلوولت GIS (گازی) شهدا (DCS/کنترل از راه دور) (خراسان رضوی، مشهد)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه
طراحی اسکماتیک حفاظت، کنترل، سوئیچ، سرور، ACو DC و....
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای سیستان و بلوچستان ، مشاور : منیران *پست 230/63 کیلوولت جکیگور (سیستان و بلوچستان، جکیگور)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل،اصلاح نقشه های موجود.
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای یزد، مشاور : آریا نیرو جم *پست 63/20 کیلوولت شمال یزد (استان یزد، یزد)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل،اصلاح نقشه های موجود.
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای غرب، مشاور : دفترفنی برق منطقه ای غرب*پست 63/20 کیلوولت قصر شیرین (کرمانشاه، قصر شیرین)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل،اصلاح نقشه های موجود.
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای خراسان، مشاور : منیران *طراحی پست 132/20 کیلوولت کاشمر(خراسان رضوی، مشهد)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل، AC، DC و...
ارائه لیست کابل کشی و وایرینگ
کارفرما : برق منطقه ای زنجان، مشاور : قدس نیرو*پست 63/20 کیلوولت اسفرورین (زنجان، اسفرورین)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
- لیست کابل کشی و وایرینگ