جابر محمدپور

جابر محمدپور

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مدیرعامل
تعاونی مسکن مهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
مدیرعامل
تعاونی مسکن مهر
پروژه‌ها
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدیرپروژه احداث مسکن 36 واحدی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اتومکانیک
توضیحات
تجربه کاردرچاپ و تبلیغات وگرافیک.تایپیست.آشنا به کارگاههای تولید چندلایه و نئوپان.نناینده کارگران در اداره کارشهرستان بستان اباد