ساناز توحیدی کمال

ساناز توحیدی کمال

حسابدار

۱ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
حسابدار
شرکت‌ تامین‌ سرمایه‌ امید
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری مالی
معدل ۱۷/۳۹
مرکز آموزش علمی کاربردی بانک تجارت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی بانکداری اموربانکی
معدل ۱۸/۴۰
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
حسابدار
شرکت‌ تامین‌ سرمایه‌ امید
کارشناس حسابداری صندوق‌ های‌ سرمایه‌ گذاری
۱۳۹۹ - ۱۳۹۹
حسابدار
تولیدی‌ قلم‌ و‌ غلطک‌ آریا
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
حسابدار
شرکت سام یراق صنعت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
حسابدار
تولیدی پوشاک نوزاد
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
فروشگاه آرین گالری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات