ساناز توحیدی کمال

ساناز توحیدی کمال

حسابدار

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار
شرکت‌ تامین‌ سرمایه‌ امید
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری مالی
معدل ۱۷/۳۹
مرکز آموزش علمی کاربردی بانک تجارت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی بانکداری اموربانکی
معدل ۱۸/۴۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۴۰۰
بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری
مرکز مالی ایران
۱۴۰۰
مکاتبات اداری
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف
۱۳۹۹
حسابداری صندوق های سرمایه گذاری
مرکز مالی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
حسابدار
شرکت‌ تامین‌ سرمایه‌ امید
کارشناس حسابداری صندوق‌ های‌ سرمایه‌ گذاری
۱۳۹۹ - ۱۳۹۹
حسابدار
تولیدی‌ قلم‌ و‌ غلطک‌ آریا
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
حسابدار
شرکت سام یراق صنعت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
حسابدار
تولیدی پوشاک نوزاد
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
فروشگاه آرین گالری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Acca
در حال گذراندن دوره آموزشی acca میباشم.
توضیحات