نگین طلایی

نگین طلایی

کارشناسی مدیریت جهانگردی

۹ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مسئول رزرو
گردشگری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت جهانگردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
تشریفات ، حسابداری
۱۳۹۶
تشریفات ، حسابداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول رزرو
گردشگری
اژانس هواپیمایی به مدت ۷ ماه
مهارت ها
| ۹نفر
مجتبی صادقی نیکشاهین رئیس زادهسجاد فرجزادهhossein momenآرش بیاضیان سرکندی
| ۴نفر
مجتبی صادقی نیکشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات