دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

Islamic Azad University of Najaf Abad

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
نجف آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از اصفهان، 9 درصد از تهران، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۰%
۷۰%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۲۸%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۲%
۸۲ %