فرهاد مرعشی

فرهاد مرعشی

کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

۳۶۰ارتباط ۵مهارت
کرمانشاه | سرمست
کارشناسی ارشد
موسسه امید پارس قرارگاه خاتم الانبیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد
موسسه امید پارس قرارگاه خاتم الانبیا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس
تونل سازان ایران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناس
اقلیم طرح تهران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کارشناس
کنکاش عمران تهران
مهارت ها
| ۲۰۷نفر
زهره pshامین بیرقدارمحمد شالومحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۸۹نفر
زهره pshامین بیرقدارمحمد شالوهومن ناصری فرمحمود حیدری
| ۱۸۷نفر
امین بیرقدارهومن ناصری فرمحمود حیدریعلی نامدارsoda abdi
| ۱۸۶نفر
امین بیرقدارمحمد شالوهومن ناصری فرمحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۸۱نفر
امین بیرقدارهومن ناصری فرمحمود حیدریsoda abdiعلی نامدار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو انجمن زمین شناسان نفت امریکا AAPG
عضو انجمن زمین شناسان نفت کانادا CSPG
عضو انجمن جهانی مهندسان نفت SPE
عضو انجمن مهندسان نفت ایران IR.SPE
عضو انجمن نفت استرالیا AUSPG