سمانه بختیار

سمانه بختیار

مترجم حرفه ای و تایپیست

۹۹ارتباط ۸مهارت
اصفهان | اصفهان
مترجم، تولیدکننده محتوا و مدیریت سایت و فضای مجازی
بازرگانی آهن اینفو
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
مترجم، تولیدکننده محتوا و مدیریت سایت و فضای مجازی
بازرگانی آهن اینفو
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مترجم و تحلیل گر بازار
بازرگانی مرکز آهن
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیریت سایت و فضای مجازی
ماهنامه ستاره روز
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس در تمامی رشته ها پذیرفته می شود