علیرضا مهدیزاده

علیرضا مهدیزاده

دکترای مدیریت کسب وکار

۳۳ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مدیریت بازرگانی-مدیریت منطقه
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن(گروه صنعتی گلرنگ)
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
دکترا مدیریت کسب وکار
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۷۱ - ۱۳۷۶
کارشناسی ریاضی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مذاکرات تجاری
تهران
مدیریت استراتژیک
بازاریابی پیشرفته
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۴۰۰
مدیریت بازرگانی-مدیریت منطقه
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن(گروه صنعتی گلرنگ)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
مدیرشعبه(غذایی-بهداشتی-لوازم خانگی پارس خزر-چینی مقصود)
بهپخش
مدیر شعبه تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
قائم مقام و مدیرکل فروش و بازاریابی
زرین ساحل آریا
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مدیر عامل پخش و مدیر اجرایی
برتر
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
مدیر فروش
گلپخش اول(Ave)(گروه صنعتی گلرنگ)
پروژه‌ها
مشاور مدیر عامل در شرکتهای FMCG
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت عامل سازمانی
مدیریت ریسک
مدیریت بحران
مدیریت بازاریابی پیشرفته
توضیحات
پرتلاش-پیگیر
قدرت مذاکرات تجاری
ارتباطات موثر
تاثیرگذار
متعهد
خلاق و نوآور
خود مدیریتی
رهبری-کارتیمی
مسئولیت پذیر
مشتری مدار
استراتژی محور
ریسک پذیر