مجتبی جعفرپور

مجتبی جعفرپور

کارشناسی حسابداری اشنا به مبحث حقوق و دستمزد

۲ارتباط ۲مهارت
خوزستان | شوشتر
حسابدار
پیروز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار
پیروز
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
سلام یه دوره پیشرفته اموزش حقوق و دستمزد شرکت های بازرگانی و همچنین همکاران سیستم و هلو داشتم