رضا پارتیا

رضا پارتیا

کارشناسی ارشد باغبانی

۱۳ارتباط ۸مهارت
البرز | کرج
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان های خارجی
کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد باغبانی
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان های خارجی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات