مریم ایل بیگی

مریم ایل بیگی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد نانو

۱ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مواد نانو
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات