میرعلیرضا موسوی

میرعلیرضا موسوی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
چینی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات