حسن رحمانی نوده

حسن رحمانی نوده

کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب

۲ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
سرپرست حراست
کالای پتروشیمی تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۸۱ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
سرپرست حراست
کالای پتروشیمی تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدیر انبار
به پخش استان گیلان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
سرپرست کارگاه
بتن ساحل
پروژه ۵۰۰ واحدی مسکن مهر رشت
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
مدیر عامل
مواد غذایی پیوند در دانخ
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
مدیر روابط عمومی شرکت
موسسه کاریابی نودهی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دانشجوی ارشد مدیریت استراتژیک در دانشگاه ازاد کرج هستم