علی سپه وند

علی سپه وند

حسابداری و امور مالی

۱ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
دستیار خزانه داری
شرکت ساختد قالب های بتنی مخلوط کار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
معدل ۱۸.۶۸
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
معدل ۱۷.۳۶
مدارک و گواهی‌نامه ها
نرم افزار مالی همکاران سیستم
۱۳۹۵
نرم افزار مالی همکاران سیستم
همکاران سیستم
ICDL 1
۱۳۹۳
ICDL 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
دستیار خزانه داری
شرکت ساختد قالب های بتنی مخلوط کار
ترک به علت رفتن به سربازی و عدم بیمه
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
سرمایه فکری و ارزش آن در بازار های رقابتی
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت MEAE2015
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات