آلان قهرمانی

آلان قهرمانی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | مهاباد
مدرس
صنایع رباتیک ایران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی هوافضا
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدرس
صنایع رباتیک ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات