منیژه قربان نیا

منیژه قربان نیا

کارشناسی علوم اجتماعی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار
موسسه خیریه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم اجتماعی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
isdl
موسسه بهمن
93/45621
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار
موسسه خیریه
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات