محمد فرامرزی

محمد فرامرزی

کارشناسی ارشد کشاورزی

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | آذرشهر
کارشناسی ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران
تحصیلات
پردیس البرز دانشگاه تهران
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات