محسن پیشکاهی

محسن پیشکاهی

کارشناس تکنولوژی نساجی؛ بافت و تکمیل پارچه های گرد بافت ، کارشناس امور اداری و منابع انسانی

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | نظر آباد
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران
۱۳۸۰ - ۱۳۸۲
دانشگاه گیلان
۱۳۷۳ - ۱۳۷۷
کارشناسی نساجی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
امور اداری و منابع انسانی شغلهای سخت و زیان آور و طرح طبقه بندی مشاغل و ... عضور هیئت تشخیص اداره کار ، تسلط کامل بر کلیه ساعت های حضور و غیاب ، تسلط کامل بر امور ایمنی و بهداشت (hse) مشاغل و اصناف و تسلط کامل بر امور بافت و تکمیل پارچه های گرد و نیتینگ