هوشنگ علیپورملایوسفی

هوشنگ علیپورملایوسفی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر ری
کارگر خط تولید
ایران ترانسفو ری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۸۱ - ۱۳۹۶
کارگر خط تولید
ایران ترانسفو ری
پروژه‌ها
بهینه سازی
پروژه‌ها
تخصیص منابع
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کمکهای اولیه،رنگ،رانندگی جرثقیل
توضیحات