وحیدرضا باغجری

وحیدرضا باغجری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناس
پارس کیهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
اکسل پیشرفته
فرساران
۱۳۹۵
مدیریت کیفیت ISO 9001-2015
موسسه توف
۱۳۸۸
اصول سرپرستی
سازه گستر سایپا
طبقه بندی مشاغل
۱۳۸۷
طبقه بندی مشاغل
سازمان مدیریت صنعتی
قانون کار و تامین اجتماعی
۱۳۸۶
قانون کار و تامین اجتماعی
سازمان مدیریت صنعتی
۱۳۸۵
مدیریت امور اداری
سازمان تحقیقات صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس
پارس کیهان
انجام کلیه امور مربوط به آموزش - انوای بیمه های مهندسی و مسئولیت و درمان - بازنگری آئین نامه ها و شناسنامه های شغلی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس
پایندان
انجام کلیه امور مربوط به بستن کارکردها و صدور احکام پرسنلی
آموزش پرسنل
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارشناس
مپنا - توگا
دبیر کمیته چارت سازمانی
انجام تخصیصات OM در SAP
انجام امور تسویه حساب
تهیه گزارشات داشبورد مدیرعامل
۱۳۸۴ - ۱۳۹۳
کارشناس
مالیبل سایپا
انجام کارکرد و کنترل تردد و محاسبه ماموریت و انجام امور تسویه حساب و صدور احکام پرسنلی
دبیر کمیته مدیریت دانش
پایش شاخصهای منابع انسانی
پروژه‌ها
مقالات هفتگی ورزشی
هفته نامه رخداد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات