فواد فاضلی

فواد فاضلی

دیپلم علوم تجربی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
غرفه دار
کتابفروشی رشد اهواز
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
غرفه دار
کتابفروشی رشد اهواز
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات