محمدامین سلامی

محمدامین سلامی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۱ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
تکنسین تعمیر و نگهداری
فولاد خوزستان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
تکنسین تعمیر و نگهداری
فولاد خوزستان
بعنوان تکنسین ابزاردقیق خدمت میکنم.آشنایی با تمامی آیتم هایه ابزاردقیقی(بغیر توزین)
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات