امین نورمحمدی

امین نورمحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۱ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مهندس کنترل کیفیت
بهین بست آرین
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مهندس کنترل کیفیت
بهین بست آرین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
دانشجو کارآموز
پتروشیمی اصفهان
پروژه‌ها
سنتز غشاهای نانوکامپوزیتی هسته پوسته با هدف کاهش گرفتگی در تصفیه آب
درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
بررسی برج های خنک کننده نیروگاه شهید منتظری اصفهان
درجه کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
پروژه‌ها
سنتز غشاهای نانوکامپوزیتی fe3O4/ZrO2جهت کاهش گرفتگی در تصفیه آب در کنفرانس بین المللی ICNN 2016
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
انجام مطالعات گسترده در زمینه تصفیه آب و فاضلاب