علیرضا ولی پوربابلی

علیرضا ولی پوربابلی

دکترا ریاضی محض

۲ارتباط ۴مهارت
مازندران | بابل
بانک دار
صندوق قرض الحسنه توسعه عصرشمال
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دکترا ریاضی محض
دانشگاه مازندران
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد ریاضی محض
رتبه سوم در دوره کارشناسی ارشد
دانشگاه مازندران
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی ریاضی محض
رتبه اول دردوره کارشناسی
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
باکسب معدل18.64 موفق به اخذ دیپلم ریاضی فیزیک شدم
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
بانک دار
صندوق قرض الحسنه توسعه عصرشمال
متصدی اموراعتباری
۱۳۹۱ اکنون
بازرس
بازرس
بصورت پروژه ای
۱۳۸۸ اکنون
مدرس
دانشگاه
دانشگاه آزاداسلامی واحدقائم شهر-دانشگاه راه دانش بابل-دانشگاه صنعتی مازندران بابل-دانشگاه علامه امینی بهنمیر-دانشگاه جامع علمی کاربردی بابل-دانشگاه پردیسان فریدونکنار-دانشگاه آریان امیرکلا مشغول به تدریس بودم.
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
بازرس پروژه ای اداره کل بازرسی استان مازندران
مدرس دانشگاه ها