محمد فرجی

محمد فرجی

کارشناسی MBA مدیریت اجرایی

۳ارتباط ۳مهارت
قزوین | قزوین
کارگزار سازمان حج و زیارت
سازمان حج و زیارت
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۷۲
دیپلم آموزش تراش -فرز - قالبسازی
آموزشگاه فنی و حرفه ای قزوین
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
کارگزار سازمان حج و زیارت
سازمان حج و زیارت
مدیر اجرایی کاروانهای زیارتی و کارگزار سازمان حج و زیارت
۱۳۷۰ - ۱۳۸۱
تراشکا-فرزکار -قالبساز
شرکت پلاستی متال - کارگاه دنیای قالب
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات