مرتضی شریفی

مرتضی شریفی

کارشناسی مکانیزاسیون

۹ارتباط ۴مهارت
خراسان شمالی | جاجرم
مدیر عامل
شرکت فنی ومهندسی آرمان کشت
کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۸۴ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر عامل
شرکت فنی ومهندسی آرمان کشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناس مکانیزاسیون
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گندم و کارشناس مکانیزاسیون
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناس مکانیزاسیون
مدیریت جهاد کشاورزی
مهارت ها
| ۲نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
2 سال به عنوان سر باز سازندگی در سازمان جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت بوده ام.