بابک اذرابادگان

بابک اذرابادگان

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی حقوق وباستانشناسی

۷ارتباط ۱مهارت
تهران | اسلام شهر
رئیس هیئت مدیره
اموت صنعت
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
رئیس هیئت مدیره
اموت صنعت
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات