مهدی جلیله وند

مهدی جلیله وند

کارشناسی مهندسی برق

۱ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
کارشناس دفتر فنی برق و ابزار دقیق
شرکت سروش توسعه پایدار (BOP مکانیک)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس دفتر فنی برق و ابزار دقیق
شرکت سروش توسعه پایدار (BOP مکانیک)
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان کارفرما شرکت توسعه یک مپنا.
فعالیت های شرکت در پروژه:
احداث بویلر کمکی ۲۵ تن در ساعت (نصب و راه اندازی).
احداث سیستم هوای فشرده (نصب و راه اندازی).
نصب و راه اندازی تجهیزات گاز GPRS.
نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم Heat Tracing. خطوط گازوئیل.
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
تکنسین تعمیرات الکتریک
شرکت البرز توربین(شرکت های تابعه مپنا)
پروژه Over Haul واحد یک بخار نیروگاه شهید منتظر قائم کرج
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس تعمیر و نگهداری واحد الکتریک
شرکت پارس گرما
پروژه احداث تونل شیر کوه محور قزوین-الموت-تنکابن
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تکنسین تعمیرات الکتریک
شرکت آب و خاک هستی
تکنسین تعمیرات الکتریک قسمت محوطه بخار(نیروگاه شهید منتظر قائم کرج)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
سرپرست کارگاه-کارشناس دفتر فنی برق -کارشناس نصب
شرکت انرژی و پالایش خرد
پروژه احداث توسعه مخازن ذخیره سوخت سنگین (مازوت) نیروگاه شهید رجائی قزوین (کارفرما شرکت توسعه برق ایران)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی
آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان (شهید عباسپور)
آموزش عیب یابی کابل در شرکت برق منطقه ای اصفهان
درجه کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
توضیحات