دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

Islamic Azad University of Boushehr

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
بوشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از بوشهر، 12 درصد از فارس، 4 درصد از تهران، 4 درصد از خوزستان، و ۱۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
بوشهر
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۷%
۶۷%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۵%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۱%
۷۱ %