سلمان سلطانی

سلمان سلطانی

دیپلم علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | نسیم شهر
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات