حجت پارسا

حجت پارسا

کارشناسی مهندسی معدن استخراج

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر عامل
تداک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمه
۱۳۷۹ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر عامل
تداک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات