حبیب انصاری

حبیب انصاری

فروشنده

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | شوشتر
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
کاملا مسلط،به فن بیان ! و ایجاد روابط عمومی بالایی دارم‌