مجتبی تقی لو

مجتبی تقی لو

کارشناسی مهندسی برق

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی برق
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات