حسن معماری

حسن معماری

مدیر کنترل کیفیت

۹ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر کنترل کیفیت
شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۹
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت
اداره استاندارد استان تهران
برای فرآورده شیرآلات اهرمی
۱۳۹۳
گواهی نامه کارآموزی شیرآلات بهداشتی اهرمی
استاندارد استان تهران
۱۳۹۲
ICDL 1,2
وزارت کار
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
عضو انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران
پروژه‌ها
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
ماشین کاری مدرن
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آبکاری شیرآلات بهداشتی ساختمانی
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
تضمین کیفیت
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
مهندسی حرفه ای کیفیت
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
کنترل کیفیت عمومی
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
روش های تاگوچی و طراحی آزمایش ها
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
کنترل فرآیند آماری spc
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
روش های نمونه برداری
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
کاربرد نرم افزار مینی تب در کنترل کیفیت
مدیر کنترل کیفیت در شیرآلات ایرانیان گستر گوارا
توضیحات
عضو انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران