محمد حسین نژاد

محمد حسین نژاد

کارشناسی برق قدرت

۱ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | خوی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سلماس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سلماس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات