میلاد حشمتیان

میلاد حشمتیان

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۰ارتباط ۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
برنامه ریز تعمیر و نگهداری
نمایندگی تعمیر و نگهداری و فروش ماشین آلات ساختمانی صنعتی و کشاورزی و پمپ های هیدرولیک جام جام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۶
برنامه ریز تعمیر و نگهداری
نمایندگی تعمیر و نگهداری و فروش ماشین آلات ساختمانی صنعتی و کشاورزی و پمپ های هیدرولیک جام جام
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات